Αναβολή μαθήματος Νεότερη Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι

Το μάθημα του Νεότερη Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι της 8ης Μαρτίου αναβάλλεται. Θα οριστεί αναπλήρωση σε ώρα και μέρα που θα εξυπηρετεί.