Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ & Θέματα Γνωσιοθεωρίας

Τα μαθήματα:

Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ (Τετάρτη 1 Μαρτίου 2 μ.μ.)

Θέματα Γνωσιοθεωρίας (Πέμπτη 2 Μαρτίου 9 π.μ.)

αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Ο διδάσκων

Ι. Ζεϊμπέκης