Ανακοίνωση για τον Οδηγό σπουδών 2015-2016

Επειδή έχω λάβει σχετικά μηνύματα ως υπεύθυνος του Οδηγού σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος, που αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του Τμήματος σήμερα 9.10.2015, μ’ αυτή την ανακοίνωση διευκρινίζω στους φοιτητές και φοιτήτριες Φιλοσοφίας:

(α) Στον συγκεκριμένο Οδηγό σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (και όχι σε άλλες πηγές πληροφόρησης) είναι στη διάθεσή τους το ισχύον πρόγραμμα μαθημάτων, όπως ορίστηκε από τις πρόσφατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Τα όσο ήταν δυνατό λεπτομερειακά στοιχεία του Οδηγού για τα μαθήματα έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση των δηλώσεων.

Κώστας Βαλάκας