Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Β. Βεργούλη

Λόγω κωλύματος της διδάσκουσας Β. Βεργούλη, τα μαθήματα

“Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων (Ομάδα Γ): Αρχαία Φιλοσοφία: Πλάτων
Ευθύφρων” και “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας”

ΔΕΝ θα διεξαχθούν την Πέμπτη 25/11/2021 στις 9.00-12.00 και 15.00-18.00 αντίστοιχα.

Οι δύο αναπληρώσεις για 11/11 και 25/11 θα γίνουν ως εξής:

Για το “Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων (Ομάδα Γ): Παρασκευή 17/12, 9.00-12.00 ΑΠ8 και 12.00-15.00 ΑΠ4.

Για τα “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας”: Τετάρτη 15/12, 12.00-15.00 ΑΠ8 και Τετάρτη 22/12 12.00-15.00 ΑΠ8.