Ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021-2022..

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ.2021-2022 ΠΠΣ ΚΑΙ ΠΜΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ  Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές  πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής των δηλώσεων. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς του κάθε φοιτητή. Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο https://ps.modip.upatras.gr/.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: Είσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/. Σύνδεση με τη χρήση του UPnet ID και του προσωπικού κωδικού σας. Επιλογή μαθήματος από τη λίστα των μαθημάτων που εμφανίζεται. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Επιλογή «Υποβολή» ώστε να υποβάλετε το ερωτηματολόγιο για το συγκεκριμένο μάθημα. Συνεχίζετε, σε χρόνο της επιλογής σας, τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και για τα υπόλοιπα μαθήματα της λίστας.   Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr..

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ.2020-21 ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ.2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022   ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Εισακτέοι/ες από 2013-14 έως και  2017-18         μπορούν να δηλώνουν στο   https://progress.upatras.gr/ από την Δευτέρα 13.12.2021 έως και την Πέμπτη 23.12.2021 Για δήλωση προσφέρονται μαθήματα που διδάσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, Υποχρεωτικά Φιλοσοφίας (ΥΠΟ), Επιλογής Φιλοσοφίας (ΕΠΙ), Υποχρεωτικά Αλλου Επιστημονικού Πεδίου (ΥΑΕΠ), με την προϋπόθεση ότι διδάσκονται και εξετάζονται από διδάσκοντες του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιλογής Αλλου Επιστημονικού Πεδίου (ΕΑΕΠ) με την προϋπόθεση ότι διδάσκονται και εξετάζονται από διδάσκοντες του Τμήματος και είχαν δηλωθεί σε εαρινά εξάμηνα   ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Εισακτέοι/ες από το ακαδ. έτος 2012-13 και πίσω Οι δηλώσεις των ανωτέρω επι πτυχίω φοιτητών/τριών παραμένουν ενεργές και ΔΕΝ απαιτείται εκ νέου  δήλωση    Για να δείτε τα μαθήματα πατήστε ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘ. ΕΕ ΣΤΟ ΧΕ 2021-22   Από την Γραμματεία    ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΩΠΟ469Β7Θ-1ΑΒ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 110/15.9.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων: 1) Ευρωπαϊκή Ιστορία 2) Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 26-12-2021 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Υπόμνημα σχεδιαστικού και επιστημονικού έργου σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF). 4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά......

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Από 8 Δεκεμβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου 2021 οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα: Ευκρινής φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο). Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR ) Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr , οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί. Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής. ΠΡΟΣΟΧΗ Για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών και εγγραφής τους στο τμήμα οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος philosophy@upatras.gr σκαναρισμένα την αίτησή τους καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή από το Υπουργείο για  έλεγχο από την Γραμματεία στο ανωτέρω χρονικό διάστημα Τέλος οι......

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (17.12.2021)

  Για να δείτε την ορθή επανάληψη των συμμετεχόντων του ΠΠΣ στην ορκωμοσία της 17ης.12.2021 πατήστε   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ   Από την Γραμματεία..