Ανακοινώσεις

Έναρξη Εργαστηρίου επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων

Το Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων ξεκινά την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, σε δύο ομάδες φοιτητών/τριών, με αλφαβητική κατανομή ως εξής: Ομάδα Α (από Αδάμη έως Λυκοτραφίτης): Κάθε Τρίτη, 10:00-13:00 στην αίθουσα ΑΠ4, με διδάσκουσα την Α. Σπαγαδώρου. Ομάδα Β (από Μαγκαβάλη έως Χριστοδούλου): Κάθε Τρίτη, 10:00-13:00, στην Αίθουσα ΑΠ2, με διδάσκοντα τον Κ. Ρασπίτσο...

Έναρξη Εργαστηρίου Λογικής

Το Εργαστήριο Λογικής ξεκινά τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου. Οι ομάδες των φοιτητών/τριών είναι τρεις, με αλφαβητική κατανομή, ως εξής: Ομάδα 1 (από Αγγελοπούλου έως Κοσμίδου): Κάθε Δευτέρα, 09:00-12:00 στην αίθουσα ΑΠ4 Ομάδα 2 (από Κοτζιά έως Παπαϊωάννου): Κάθε Τετάρτη, 10:00-13:00 στην αίθουσα ΑΠ2 Ομάδα 3 (από Παπανάτσιου έως Ψωμαδοπούλου): Κάθε Παρασκευή, 10:00-13:00 στην αίθουσα ΑΠ8   Η διδάσκουσα, Αρετή Σπαγαδώρου    ..

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του καθηγητή Π. Κόντου

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, λόγω σημαντικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Φιλοσοφίας σε συναντήσεις με προσκεκλημένους ξένους εταίρους, θα πρέπει να ακυρώσω τα μαθήματα της εβδομάδας 20-24 Φεβρουαρίου. Επεξηγήσεις για τα μαθήματα και τους στόχους τους,  καθώς και για το ωρολόγιο πρόγραμμα, θα βρείτε στο eclass...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31-12-2023

Π Ρ Ο Σ : τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ως εξής: α) φοιτητές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) – (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) β) φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δεύτερου κύκλου-(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) γ) φοιτητές Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Π.Σ.) τρίτου κύκλου – (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (δια της Γραμματείας του οικείου Ακαδημαϊκού Τμήματος) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31-12-2023 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141) και ιδίως των άρθρων 28, 29, 40, 42 παρ. 3, 43, 63, 75, 76, 412 παρ. 1 ’γ, 413 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 191 παρ. 3 του ν. 4964/2022) και 450 του ως άνω νόμου, όπως ισχύουν 2. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.», παρ. 1 και παρ. 3, όπως ισχύουν 3. Την υπό στοιχεία......

Διαδικτυακή συνάντηση με το γραφείο της ΠΑ σχετικά με την ενημέρωσή σας για την διεξαγωγή της ΠΚ

Τη Πέμπτη 2/2/2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με το γραφείο της ΠΑ σχετικά με την ενημέρωσή σας για την διεξαγωγή της ΠΚ. Ο σύνδεσμος για την συμμετοχή σας στην συνάντηση ενημέρωσης για το πρόγραμμα της ΠΚ   gr.zoom.us/j/97300689818?pwd=ME44eGR5YlY0UWRaR214YWxBUExzQT09..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 6 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος (23/01/2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 6 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος (23/01/2023).   Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 846ης / 17.01.2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων: 2.2.2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ..

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-23

Για να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2022-23 για τους εισακτέους από το ακαδ.έτος 2020-21 και πριν ΠΠΣ Ρ πατήστε πάνω ΠΠΣ Ρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕ 2022-23  για τους εισακτέους από ακαδ.έτος 2021-22 και μετά  ΠΠΣ Ρ1 πατήστε πάνω ΠΠΣ Ρ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕ 2022-23   Για να δείτε το πρόγραμμα της διπλής εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές/τριες πατήστε πάνω   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤ..