Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων κ. Παπαδημητρόπουλου Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες PHS_5035 και Θεωρίες και έννοιες της ελευθερίας PHS_5071

Τα μαθήματα του κ. Παπαδημητρόπουλου, Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας ΙΙΙ και V, διεξάγονται κανονικά κάθε Πέμπτη 17-20 στο ΑΠ8 και κάθε Παρασκευή, 14-17 στο ΑΠ8...

Αναβολή μαθημάτων Θ. Δημητράκου

Τα προπτυχιακά μαθήματα “Λογική” και “Φιλοσοφία της Γλώσσας” και το μεταπτυχιακό μάθημα “Σύγχρονη Γνωσιολογία” δεν θα διεξαχθούν την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή (21 και 22 Μαρτίου) λόγω ασθένειας του διδάσκοντος. Θα ενημερωθείτε στο eclass για την αναπλήρωσή τους. ..

1η (27 Μαρτίου) και 2η (10 Απριλίου)διάλεξη εαρινού εξαμήνου του 1ου έτους του Π.Μ.Σ. «Θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία» 2023-25

1η διάλεξη εαρινού εξαμήνου του 1ου έτους του Π.Μ.Σ. «Θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία» 2023-25 27 Μαρτίου 2024, 19.00 Εργαστήριο Ελληνικής και Λατινικής φιλοσοφικής γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» Ομιλητής: Σταύρος Κουλουμέντας, επίκ. καθ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τίτλος: Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΩΝ: TO (ΠΡΟ)ΣΩΚΡΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  Περίληψη. Σύμφωνα με τον Κικέρωνα στο δεύτερο βιβλίο τού De natura deorum, ο Κλεάνθης επιχείρησε να εξηγήσει την ανθρώπινη πίστη στην ύπαρξη θεών παραθέτοντας τέσσερις λόγους: (α) τη μαντική ως τέχνη που προβλέπει με ακρίβεια το μέλλον· (β) τον φόβο που προκαλούν τα βίαια ή παράξενα φυσικά φαινόμενα· (γ) την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων για τα δώρα της φύσης· (δ) τη θαυμαστή τάξη του κόσμου, ιδιαίτερα των ουρανίων σωμάτων. Mε βάση τις σχετικές πηγές υποστηρίζω ότι ως προς το (β) και (γ) ο Κλεάνθης αναπαράγει ιδέες που ανάγονται στον Δημόκριτο, τον Πρόδικο και τον αμφιλεγόμενο συγγραφέα του αποσπάσματος της τραγωδίας Σίσυφος, οι οποίοι διατύπωσαν διάφορες θεωρίες για τη γένεση της θρησκείας, συχνά αμφισβητώντας την ύπαρξη θεών. Το (δ), από την άλλη, είναι μια ιδέα που προέρχεται από φιλοσόφους οι οποίοι προσπάθησαν να απαντήσουν στους παραπάνω στοχαστές και να αποδείξουν την ύπαρξη θεών δίνοντας έμφαση στην κοσμική οργάνωση, η οποία, πιστεύουν, μαρτυρεί την παρουσία ενός νοήμονος και αγαθού......

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το υποχρεωτικο μάθημα Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία θα προσφερθεί από το νέο μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Δρ. Μιχάλη Σκομβούλη. Ειδικό αντικείμενο των παραδόσεων θα είναι “Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός”. Το eclass του μαθήματος με τίτλο “Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός” έχει δημιουργηθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να το δηλώσουν να εγγραφούν και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα. Μ. Σκομβούλης..

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024) – Αριθμ. 302/4.1.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024) – Αριθμ. 302/4.1.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ Προσωρινά Αποτελέσματα (ΦΚ 82838, Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος).   Κείμενο: Σε συνέχεια της αριθμ. 302/4.1.2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Φιλοσοφίας  για την ανάθεση 4 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μαντζαβίνο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_ΠΡΑΚΤ.Ε.Ε.82838_904_28.02.2024 (XX)_Φιλοσοφίας_6Ψ0Π469Β7Θ-ΡΤΘ   Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών  εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από το Τμήμα Φιλοσοφίας.   Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων: 07.03.2024   Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος τα προσωρινά αποτελέσματα καθίστανται αυτόματα οριστικά.  ..

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΦ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ο Σύλλογος των Φοιτητών/τριών του Τμήματος έλαβε απόφαση στη σημερινή εξ αναβολής Γενική Συνέλευση για κατάληψη του Τμήματος από Πέμπτη 7.3. έως Τρίτη  12.3. σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο υπο ψήφιση νομοσχέδιο  για τα ΑΕΙ...