Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Παρατείνεται η προθεσμία της ηλεκτρονικής εγγραφής των υπό μετεγγραφή φοιτητών/τριών στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr, έως κα την Τετάρτη 29.11.2023,συμπληρώνοντας τον κωδικό υποψηφίου και στο πεδίο πατρώνυμο το λεκτικό ΤΕΣΤ (με ελληνικούς χαρακτήρες και κεφαλαία γράμματα) και αναρτώντας  σε μορφή pdf τα παρακάτω έγγραφα: ευκρινή φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεις) Πιστοποιητικό γέννησης ( πρέπει να έχει εκδοθεί τους τελευταίους έξι (6) μήνες) Εντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να ζητηθεί στο amka.gr/AMKAGR) 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας Την αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης που έχει γίνει προς το Υπουργείο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση (αναγράφονται στην αίτηση),  προσκομίζονται ή/και αποστέλλονται στο email της Γραμματείας philosophy@upatras.gr..

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Από σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική εγγραφή των υπό μετεγγραφή φοιτητών/τριών στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών http://eggrafes.upatras.gr, συμπληρώνοντας τον κωδικό υποψηφίου και στο πεδίο πατρώνυμο το λεκτικό ΤΕΣΤ (με ελληνικούς χαρακτήρες και κεφαλαία γράμματα) και αναρτώντας  σε μορφή pdf τα παρακάτω έγγραφα: ευκρινή φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεις) Πιστοποιητικό γέννησης ( πρέπει να έχει εκδοθεί τους τελευταίους έξι (6) μήνες) Εντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να ζητηθεί στο amka.gr/AMKAGR) 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας Την αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης που έχει γίνει προς το Υπουργείο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση (αναγράφονται στην αίτηση),  προσκομίζονται ή/και αποστέλλονται στο email της Γραμματείας philosophy@upatras.gr..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι ΤΡΙΤΗ      12.12.2023 Αίθουσα ΑΠ8 (Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής) 17.00-20.00 ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  13.12.2023   Αίθουσα ΑΠ8 (Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής) 17.00-20.00 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ                                             ΠΕΜΠΤΗ 14.12.2023 Αίθουσα ΑΠ8 (Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής) 17.00-20.00..

Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε πρωτοετείς φοιτητές του Παν/μίου Πατρών οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία δικαιούχων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών για το ακαδ. έτος 2023-2024

26.10.2023 10:46:45 ΑΚΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ψηφιακά ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ELENI KONSTANTINOPOULOU ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Πάτρα, 24/10/2023 Αριθµ. Πρωτ.: 78715     Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α   ΓΕ N Ι Κ Η Δ/ Ν Σ Η Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν & Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η     Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν Δ Ο Μ Ω Ν Αρμόδια: Α. Λαμπροπούλου (Προϊστ. Δ/σης) Tηλ.: +30 2610 969684, E-mail: dgad@upatras.gr               Προς: Γραμματείες Τμημάτων Παν/μίου Πατρών      Θέμα: «Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε πρωτοετείς φοιτητές του Παν/μίου Πατρών οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία δικαιούχων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών για το ακαδ. έτος 2023-2024»  Παρακαλούμε για την ενημέρωση των πρωτοετών εγγεγραμμένων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, που διαμένουν στις περιοχές Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φαρσάλων, Τύρναβου και Καλαμπάκας και έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών που έγιναν στις αρχές Σεπτεμβρίου......