Ανακοινώσεις για τα μαθήματα της 1ης εβδομάδας

  1. Ανακοίνωση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α΄έτους

Το μάθημα «Τεχνολογίες Πληροφορικής στις ανθρωπιστικές επιστήμες» της πρώτης εβδομάδας θα γίνει για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες τη Τρίτη 12/10/21 στην ΑΠ4 και ώρα 12.30-14.30. Τις επόμενες εβδομάδες, θα χωριστείτε σε Τμήματα.

  1. Ανακοίνωση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α΄έτους

Στο μάθημα «Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων» θα χωριστείτε σε τρία τμήματα. Ο χωρισμός, ωστόσο, θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι εγγραφές σας και, άρα, θα ανακοινωθεί την Τετάρτη.

  1. Ανακοίνωση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Β΄έτους

Η κατανομή των φοιτητών και φοιτητριών του Β΄ΕΤΟΥΣ στο μάθημα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» (PHS_2003) έχει ως εξής:

  • Οι φοιτητές  και φοιτήτριες από Αβραμόπουλος Μιχαήλ-Κωνσταντίνος έως και Καραβούλια Δέσποινα εντάσσονται στο Τμήμα Αρχαία Φιλοσοφία Α, με διδάσκουσα την Μελίνα Γ. Μουζάλα.
  • Οι φοιτητές  και φοιτήτριες από Καραίσκου Ευγενία έως και Ντόκο Γκλέντις εντάσσονται στο Τμήμα Αρχαία Φιλοσοφία Β, με διδάσκουσα την Ελένη Περδικούρη.
  • Οι φοιτητές και φοιτήτριες από Οικονόμου Νίκανδρος-Χρήστος έως Ψαρράκου Κωνσταντίνα εντάσσονται στο Τμήμα Αρχαία Φιλοσοφία Γ, με διδάσκοντα τον Ορέστη Καρατζόγλου.