Αλλαγή στο πρόγραμμα – PHS_2003 Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων Ι: Αρχαία Φιλοσοφία Α (Μ. Μουζάλα)

Το μάθημα Γ εξαμήνου PHS_2003 Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων Ι: Αρχαία Φιλοσοφία Α

με διδάσκουσα την κ. Μ. Μουζάλα θα λαμβάνει χώρα κάθε Τετάρτη 16:00 – 19:00 στην αίθουσα ΧΗ7.