Αλλαγή αίθουσας για το εργαστηριο Λογική -ομάδα Δ’

Τα μαθήματα του Εργαστηρίου της Λογικής για την Ομάδα Δ θα γίνονται στο αμφιθέατρο ΑΠ8.